Algemene voorwaarden

Algemeen

Arno Reints en Hendrianne Wilkens zijn eigenaar en beheerder van B&B Bonnen 43. Zij kunnen zich laten vervangen door vrienden of familie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Bonnen 43.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Bevestiging door B&B Bonnen 43 van verblijfsdata en verblijfstarieven via e-mail wordt beschouwd als zijnde een huurovereenkomst.

Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

 

Aansprakelijkheid

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B Bonnen 43 zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

 

Huishoudelijk Reglement

In de B&B bevindt zich een Huishoudelijk Reglement.  Bij overtreding daarvan  of van deze Algemene Voorwaarden kan de beheerder de gebruikers de verdere toegang tot B&B Bonnen 43 met onmiddellijke ingang ontzeggen, zonder recht op restitutie van de verblijfskosten.

 

Reservering en bevestiging

Een reserveringsverzoek kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Na ontvangst van dit verzoek stuurt B&B Bonnen 43 bij beschikbaarheid per e-mail een bevestiging. Daarbij wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden. Daarna is de bevestiging definitief.

 

Betaling

Een week voor aankomst ontvangt u een factuur van ons. Contant of met pin betalen bij vertrek kan niet meer.

 

Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

  • bij een annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs
  • bij een annulering op de dag van de ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs